Przejdź do treści

Składka członkowska PZŁ na 2023 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta Uchwała nr. 521 w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Łączna kwota składki członkowskiej na 2023r. wynosi razem 503zł.

ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Łączna kwota składki ulgowej 50% na 2023r. wynosi razem 273zł.

ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł). Łączna  kwota składki ulgowej 25% na 2023r. wynosi razem 158zł.

 

Zarząd