Przejdź do treści

Stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie badań lekarskich dotyczących broni

Informujemy, iż Zarząd Główny PZŁ zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem dotyczącym podjęcia działań zmierzających do jednolitej interpretacji przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, w kwestii obowiązku przedkładania raz na 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzających możliwość dysponowania bronią.

Poniżej zamieszczamy stanowisko, które otrzymaliśmy w tym zakresie:

Skan pisma TUTAJ

 

Sekretarz