Przejdź do treści

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego dot. ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim przesyła w załączeniu rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz.388) z prośbą o rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.
lek. wet. Magdalena Więch
Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

akt(35)