Przejdź do treści

Zasiewy i zasadzenia na poletkach łowieckich

Jak co roku Myśliwi z naszego koła po uprawieniu, zasiali i zasadzili poletka łowieckie na terenie obwodu nr 69.

Wykonano następujące prace:

– poletko „Borowe” 40a – zasadzony topinambur i posiano koniczynę z lucerną

– dwa poletka przy „Linii zielonej” – po wcześniejszym talerzowaniu zasianego w ubiegłym roku topinambury, wsiano koniczynę i lucernę

– poletko „Feliksówka” – 1,3ha, uprawiono pole pod zasiew, wsiano kukurydzę

– poletko „pod Żelazną” –  zasiano 1ha kukurydzy, zasadzono 0,3 ha ziemniaków, 0,2 ha buraków. Posiano również 0,5 ha koniczyny z lucerną

– poletko w Sitnie należące do  kol. Cezarego Mikołajuka” – zasiano 0,4 ha koniczyny z lucerną i zasadzono 0,6 ha buraków

– poletko na Zarutkach dzierżawione przez kol. Ireneusza Świdra i kol. Grzegorza Skibę – wsiano 0,5 ha kukurydzy

– poletko przy „Drugiej łące” dzierżawione przez kol. Ireneusza Świdra – zasiano 0,7ha kukurydzy

– poletko przy „Drugiej łące” należące do kol. Krzysztofa Bernackiego zasiane kukurydzą

– poletko przy „Gradowieckiej” 1,5 ha zasiane kukurydzą,  rokrocznie  finansowane przez kol. Piotra Bogackiego

– poletko przy „Wilczej Górze” 0,6 ha zasiane kukurydzą oraz 0,3 ha rokrocznie finansowane przez kół. Ryszarda Kusyka

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym o ten ogromny nakład pracy przy uprawie poletek. Jesteśmy przekonani,  że ww. uprawy przyczynią się do ograniczenia szkód łowieckich w naszym obwodzie.

Gospodarujemy lub pomagamy przy zagospodarowaniu  już na dziesięciu lokalizacjach poletek łowieckich / zgryzowych! To wieki sukces!

 

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”

Łowczy