Przejdź do treści

Zapobieganie szkodom łowieckim

Środowe popołudnie 24 maja było naprawdę pracowite. Rolnik gospodarujący na Brondzinie zgłosił łowczemu umiarkowane szkody w zasiewie kukurydzy. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

W kilka godzin grupa myśliwych i stażystów zbudowała ambonę, przewieziono ją w okolice zasiewów na Brondzinie. Dosiano też zniszczone  rządki kukurydzy.

Dobra współpraca z rolnikami to podstawa funkcjonowania koła, ugodowe podejście do szkody zawsze procentuje korzyścią w przyszłości.