Przejdź do treści

Ocena rogacza sarny

W dniu 17.10.2023  na strzelnicy w Hrudzie odbyła się coroczna wycena poprawności odstrzału sarny rogacza.

w KŁ 10 BORKI ocenie poddano 16 szt parostków kozłów (10 wyceniono wcześniej podczas wycen indywidualnych na potrzeby polowania dewizowego).

Złoty medal przyznano koledze Łukaszowi Kłodzie z trofeum rogacza o masie 612 gram.

Gratulujemy Łukaszowi i wszystkim aktywnie pozyskującym Myśliwym naszego koła.

 

Punktów czerwonych brak